آدرس دفتر کارخانه : اصفهان. شهرک صنعتی هرند. بیسکویت آوند    

تلفن تماس : ۴۶۴۰۰۰۱۰-۰۳۱ , ۴۶۴۰۰۰۲۰-۰۳۱

شماره فکس : ۴۶۴۰۰۰۱۹-۰۳۱

صندوق پستی : ۳۸۱۸۱۵۹۵ ، کد پستی : ۵۵۴۹۱-۸۱۳۴۱

 

پیام کوتاه : ۳۰۰۰۷۲۰۷۳

ساعت کاری کارخانه : 8 تا 16:30

آدرس شعب رسمی فروش: اصفهان. خیابان آپادانا اول. روبروی اداره برق فروشگاه بیسکویت آوند

تلفن تماس : ۴۶۴۰۰۰۱۰-۰۳۱ داخلی 426

ساعت کاری دفتر فروش : 8 تا 22

دفتر دبی : برج المصرف ، الطابق الخامس العشر ، المکتب : ۱۵۰۵ ، شارع بنی یاس دبی ، امارات المتحده العربی

تلفن تماس : ۹۵۸۰ ۴۸۲ ۵۰ ۹۷۱ + (واتس آپ)